Кладенци.Ком

Кладенци

Изкопаване на кладенец в София

Изкопаване на кладенец и водоснабдяване 0888 681 777 Изкопаване на кладенец е специфична и трудоемка работа за професионалисти които работят на територията на страната. Как се правят проучвания за изкопаване на кладенец Бактериологичните свойства на водата се определят от количеството бактерии,…

Как да си намерите вода за кладенец – методи

Как да си намерите вода за кладенец Когато изграждате собствения дом върху земята или градината, първото нещо, за което трябва да помислите е водата. В случай, че няма централна система за водоснабдяване, едва ли е опция да пренасяте с менци…

Движение на водата към кладенците

Движение на водата към кладенците в земята Подземните води се каптират, чрез вертикални и хоризонтални водохващателни съоръжения. Кладенците са вертикални водохващания. Те са два вида – тръбни и шахматни. Тръбните кладенци се експлоатират рационално само, когато скоростта и наклонът на…