Кладенци.Ком

Изкопаване на кладенец в София

Изкопаване на кладенец и водоснабдяване 0888 681 777

Изкопаване на кладенец е специфична и трудоемка работа за професионалисти които работят на територията на страната.

Изкопаване на кладенецКак се правят проучвания за изкопаване на кладенец

Бактериологичните свойства на водата се определят от количеството бактерии, които се срещат в 1 куб. см вода.

С бактериологичен анализ на водата се определя така наречения ‚колитър“, който представлява броя на кубически см. вода, един колибацил при 36-37 градуса температура. В някои страни, вместо колибацил се казва колииндекс или колитест.

Проучванията за водоснабдяване се делят на две части:

Първата част – в нея се събират предварителни данни в канцеларията – исторически, статистически, картографски, стопански и др.

Втората част – събират се данни на проучванията. Това са всички направени хидроложки, геоложки, санитарни и сондажни работи.

Предварителните данни, които се правят са следните:

  • Прираст на населените за изминалите 25-30 години;
  • Брой на едрия и дребен добитък;
  • Характеристика на застрояването в населено място;
  • Количество вода необходимо за водоснабдяване;
  • Срок, етапи и ред на изпълнение на строителството;
  • Приблизителна скорост на строителство.

Всички тези данни, както и редица други се обработват и се установява подходящ водоизточник. Определя се също водохранилище, водоснабдяване и пр.

Проучванията около водоснабдяването на даден обект завършват със задание за проектиране. Такова се изразява в данни за проектиране на обекта и неговото икономично и целесъобразно построяване.

Проучванията за водоснабдяване завършват със задание за проект.

Прави се и огледално проучване на водоизточници – то представлява подробно проучване на водоизточниците за водоснабдяване на даден обект. Извършва се от инженер и геолог. Хидрогеоложкият оглед е важен етап от проучването. В повечето случаи този оглед решава и въпроса с бъдещо водоснабдяване, издирване на подпочвени води. Такъв трябва да се извърши грижливо и старателно.

Важно е още да се знае дали в близост има водоносни обекти – езера, реки, язовири, планински потоци или ще трябва да се търси подземна вода.

Когато водоснабдяването може да стане и по гравитационен и по помпен начин е стопански изгодно.

При огледалното проучване се набелязват водоизточниците или се издирват подпочвените води.

При речни тераси се предвиждат сондажни пробиви. Такива се правят успоредно на линията, по която се проектира постройка на кладенец. Такива сондажи се означават също като окомерна скица. Огледалното проучване приключва с доклад, в който са съхранени всички данни около водоизточника.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *